FORMULARZ ZWROTU

Poniżej znajduje się formularz zwrotu towaru. W celu dokonania zwrotu należy pobrać formularz, wydrukować go i czytelnie uzupełnić. Tak uzupełniony dokument należy odesłać wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (paragon/faktura) na adres:

MARK Katarzyna Rusztyn
ul. Kaprów 4 B
80-316 Gdańsk


Copyright © 2011 MARK-mundurki.pl